Registracija
Gydytojo
pasirinkimas
Vizito datos ir laiko
pasirinkimas
Vizito tikslo
nustatymas
Registracijos
pateikimas

Registracija pas pirminio lygio gydytojus

Pas pirminio lygio gydytojus registruotis galite tik tuomet, jei esate įstaigos pacientas. Taip pat čia galėsite peržiūrėti ir atšaukti esamas registracijas.

Prisijunkite asmeniniais duomenimis

* Naudokite tik lietuviškus rašmenis!


Prisijunkite per valdžios vartus

Naudodami Valdžios vartų sistemą, prisijungsite ne tik saugesniu būdu, bet ir įgausite teisę peržiūrėti laboratorinių tyrimų atsakymus.