Asmens kodas  Pavardė
 
Norėdami užsiregistruoti pas pirminio lygio gydytoją, įveskite asmens kodą ir pavardę. Pagal šiuos duomenis, sistema patikrins ar priklausote kuriai nors įstaigos apylinkei ir suteiks leidimą toliau registruotis pas gydytoją.
 

Dėmesio! Sėkmingai registracijai jūs turite įjungti "cookies" funkciją. Tai jūs galite padaryti parametrų nustatymo skyrelyje "Tools->Internet options...->Privacy". Čia jūs turite nustatyti bent jau "Medium High" privatumo lygį.

 

© UAB "SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS", autorius: Vytautas Pūtys